Μενού Κλείσιμο

michalopoulos-abs-3m-gr

Περίληψη

Η ερευνητική διατριβή ασχολείται με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Έχει στόχο να εισάγει ένα μοντέλο διαχείρισης και προγραμματισμού επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων χρησιμοποιώντας μεθόδους βελτιστοποίησης.

 Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

 Επιβλέπων: Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Καθηγητής ΕΑΠ

 Καρατζάς Γεώργιος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης.

 Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο