Μενού Κλείσιμο

pamplianiti-abs-3m-gr

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι o σχεδιασμός των έργων διάθεσης των ΕΑΥΥ και της ιλύος για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία και η διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν το κόστος κατασκευής τους. Με χρήση ερωτηματολογίου θα διερευνηθούν επίσης οι παράγοντες που επιδρούν στην κοινωνική αποδοχή των έργων επαναχρησιμοποίησης με έμφαση περιοχές της χώρας με περιορισμένους ή χαμηλής ποιότητας υδάτινους πόρους.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης, Καθηγητής της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.
Δημήτριος Σκούρας, Καθηγητής Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Κυριάκος Μπουρίκας, Επίκουρος Καθηγητής της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.

Μετάβαση στο περιεχόμενο