Μενού Κλείσιμο

panagaki-abs-3m-gr

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή …

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ.
Πνευματικός Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, ΠΑΔΑ.
Πελέκης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Παν/μίου Πατρών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο