Μενού Κλείσιμο

pantazis-abs-3m-gr

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή …

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ.
Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ.
Κοντονή Διονυσία-Πηνελόπη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Μετάβαση στο περιεχόμενο