Μενού Κλείσιμο

papageridis-abs-3m-gr

Περίληψη

Ο στόχος της διατριβής είναι η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων για την παραγωγή ανανεώσιμου diesel υψηλής ποιότητας από έλαιο μικροφυκών. Για το σκοπό αυτό θα συντεθούν καταλύτες νικελίου στηριζόμενοι σε φορείς όπως τα ZrO2, CeO2, Ce1−xZrxO2−δ, με την εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών σύνθεσης. Θα πραγματοποιηθεί πλήρης χαρακτηρισμός στην πυρωμένη και ανηγμένη τους μορφή και θα αξιολογηθεί η απόδοσή τους στη μετατροπή ελαίου μικροφυκών σε ανανεώσιμο ντίζελ, σε αυλωτό αντιδραστήρα σταθερής κλίνης με πληρωτικό υλικό, ροής στάγδην δύο φάσεων.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Κυριάκος Μπουρίκας, Επίκουρος Καθηγητής της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ.

Μαρία Γούλα, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Κορδούλης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Παν/μίου Πατρών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο