Μενού Κλείσιμο

petropoulos-abs-3m-gr

Περίληψη

Ο κύριος στόχος της διατριβής είναι η συγκριτική μελέτη της δυνατότητας αξιοποίησης ενεργειακών φυτών και μικροφυκών για την παραγωγή πράσινου ντίζελ στον Ελλαδικό χώρο. Τα φρέσκα φυτικά έλαια αποτελούν μια ανανεώσιμη πηγή βιομάζας, η χρήση της οποίας δεν προκαλεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Η διεργασία που θα αναπτύξουμε για τη μετατροπή των φυτικών ελαίων σε ανανεώσιμο diesel θα είναι η εκλεκτική αποξυγόνωση. Ως πρώτες ύλες θα χρησιμοποιηθούν έλαια από ενεργειακά φυτά, όπως η ελαιοκράμβη, ο ηλίανθος και η αγριαγκινάρα, καθώς και έλαια από μικροφύκη.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Κυριάκος Μπουρίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ.

Χρήστος Κορδούλης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Παν/μίου Πατρών.

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Καθηγητής ΣΘΕΤ του ΕΑΠ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο