Μενού Κλείσιμο

petropoulou-abs-3m-gr

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή …

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ
Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ.
Πνευματικός Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, ΠΑΔΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο