Μενού Κλείσιμο

samaras-abs-3m-gr

Περίληψη

Το πρόβλημα της εκπαιδευτικής Διαρροής υφίσταται παγκοσμίως σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και είναι δύσκολο στην αντιμετώπισή του, διότι αφενός οι παράγοντες που το επηρεάζουν είναι πολλοί και ποικίλοι, π.χ. κοινωνικοί, οικονομικοί, εκπαιδευτικοί κ.τ.λ., αφετέρου, δε, κάθε μαθητής ή φοιτητής επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό. Ωστόσο, η μελέτη της «φοίτησης» των σπουδαστών, οι οποίοι προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αλλά τελικά τις εγκαταλείπουν, με την επιστήμη της εξόρυξης δεδομένων, θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση του φαινομένου της εκπαιδευτικής Διαρροής. Με την εξόρυξη δεδομένων από τη μελέτη της φοίτησης αυτών των σπουδαστών, θα μπορούσαμε ίσως να προβλέψουμε την εμφάνιση του προβλήματος, ώστε να αναπτύξουμε στρατηγικές έγκαιρης αντιμετώπισής του.

 

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

– Βασίλης Βερύκιος (επιβλέπων), Καθηγητής, ΣΘΕΤ ΕΑΠ

– Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Πατρών

– Δημήτρης Καλλές, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΘΕΤ ΕΑΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο