Μενού Κλείσιμο

slouvros-abs-3m-gr

Περίληψη

Ο στόχος της διατριβής είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης για τη βελτιστοποίηση της χωρητικότητας ανά χρήστη στα συνεργατικά ετερογενή δίκτυα 5G. Επιπλέον, θα μελετηθεί ο συνδυασμός τεχνικών μέσω αλγορίθμων που βασίζονται σε νοημοσύνη σμήνους, με στόχο να αξιοποιηθούν ιδιότητες της ετερογένειας των δικτύων.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Καλλές Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.
Ορφανουδάκης Θεοφάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.
Βλάχος Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μετάβαση στο περιεχόμενο