Μενού Κλείσιμο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αρχική σελίδα Δελτίου Τεύχη Ανακοινώσεις Σχετικά με το περιοδικό
 

Editors-in-Chief

Maria Hadjinicolaou,
Professor
School of Science and 
Technology
Hellenic Open University

Email: hadjinicolaou@eap.gr

George Hatzigeorgiou,
Professor
School of Science and Technology
Hellenic Open University

Email: hatzigeorgiou@eap.gr

Contents – Περιεχόμενα 

Φασματική Ανάλυση Του Διανυσματικού Τελεστή Laplace Σε Καμπυλόγραμμα Συστήματα Συντεταγμένων
Αρμάγου – Καριώτου

Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
Αθανασιάδου – Πνευματικός

Αριθμητική διερεύνηση μεταλλικών δοκών με κυκλικά διάκενα σε πλαίσια μεγάλων ανοιγμάτων
Μπαγκρατούνι – Παπαγιαννόπουλος

Υπηρεσία Προειδοποίησης Οχημάτων
Δημητριάδης – Καψάλης

Αξιολόγηση και κριτική επισκόπηση της Nομοθεσίας των Δημοσίων Έργων
Δημητρόπουλος – Κωνσταντακοπούλου

Πειραματική διερεύνηση της προσθήκης ανακυκλωμένου υαλοτρίμματος στην παραγωγή σύνθετων τσιμέντων
Κεχαγιά – Τσακιρίδης

Αξιοποίηση Αποβλήτων Κοπής Μαρμάρου στην Παραγωγή Σύνθετων Τσιμέντων
Κουτρουμπή – Τσακιρίδης

Η διεύρυνση της χρήσης τεχνολογίας BIM, παγκόσμιας γλώσσας επικοινωνίας στο χώρο των κτιριακών κατασκευών, στην Ελλάδα
Μαυραγάνη – Παπαγιαννόπουλος

Περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές παράμετροι διαχείρισης του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου
Πούτος – Κωνσταντακοπούλου

Διαδικασία πιστοποίησης μη-επανδρωμένων αεροχημάτων
Πρασσάς – Κωστόπουλος

Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού, Δήμου Νέστου
Σιαραμπής – Πνευματικός

Η Διαχείριση του Νερού στην Αρχαία Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Σύγκριση με το Υδραυλικό Σύστημα της Κωνσταντινούπολης
Σπανούλη – Γκολφινόπουλος – Καλαβρουζιώτης

Η Πρόσβαση του Κοινού στην Περιβαλλοντική Πληροφόρηση. Η Ανάπτυξη Οδηγού του Ενεργού Πολίτη για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Βαρβαρρήγου – Γκολφινόπουλος

Επίλυση Μαθηματικών Προβλημάτων και Γνωσιακή Ενίσχυση Ενηλίκων
Σαριδάκης – Δουκάκης

Αριθμητική Επίλυση Ηλεκτρομαγνητικών Προβλημάτων Συνοριακών Τιμών με τη Μέθοδο των Ροπών
Τσοκανάς – Τσίτσας

Μετάβαση στο περιεχόμενο