Μενού Κλείσιμο

zafeiriou-abs-3m-gr

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή ο κεντρικός άξονας θα εστιάσει στη διερεύνηση των τρόπων διόρθωσης των ενδείξεων της τεχνικής ανάλυσης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα με τη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό τα πλαίσιο αναζητούμε νέες αρχιτεκτονικές και μεθόδους οι οποίες τροφοδοτούμενες από τα σήματα πρόβλεψης των τάσεων των διαφόρων τεχνικών δεικτών θα αποδίδουν διορθωμένη πρόβλεψη (που θα ενσωματώνει τις έκτακτες αλλαγές στα θεμελιώδη μεγέθη και στην ψυχολογία της αγοράς). Χαρακτηριστικό των νέων αρχιτεκτονικών είναι ότι θα «διορθώνουν» το οικονομετρικό μοντέλο (τεχνικοί δείκτες) με αποτέλεσμα να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα των μη συμβατικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται η ανεπάρκεια αυτών όσον αφορά στην αιτιακή μοντελοποίηση και στον έλεγχο των υποθέσεων.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Δ. Καλλές
Β. Βερύκιος
Μ. Τζαγκαράκης

Μετάβαση στο περιεχόμενο