Μενού Κλείσιμο

zafeiropoulosv-abs-3m-gr

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή αφορά τη μοντελοποίηση και την προσομοίωση ενός πραγματικού εργαστηρίου βιολογίας σε ένα αντίστοιχο εικονικό, με σκοπό αφενός την εξ αποστάσεως εργαστηριακή εκπαίδευση για τους φοιτητές και ταυτόχρονα την αυτοματοποιημένη αξιολόγησή της επίδοσής του από το σύστημα, αφετέρου την αλληλοδιδασκαλία ανθρώπου-υπολογιστή στο περιβάλλον αυτό με χρήση μηχανικής μάθησης.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

· Δημήτρης Καλλές, αναπληρωτής καθηγητής ΕΑΠ

· Βασίλης Βερύκιος, καθηγητής ΕΑΠ

· Νίκος Αβούρης, καθηγητής Παν/μίου Πατρών

Μετάβαση στο περιεχόμενο