Μενού Κλείσιμο

ziliopoulou-abs-3m-gr

Περίληψη

Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση του φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας. Οι τρέχοντες ορισμοί και δείκτες της ενεργειακής φτώχειας θα διερευνηθούν στην αρχή της εργασίας. Στη συνέχεια, θα διαχωριστούν οι δείκτες σε υποκειμενικούς δείκτες (δείκτες που χρησιμοποιούν αντικειμενικά δεδομένα) και σε υποκειμενικούς δείκτες (δείκτες που χρησιμοποιούν υποκειμενική προσέγγιση η οποία ποσοτικοποιείται μέσω ερωτηματολογίων). Αυτοί οι δείκτες θα ποσοτικοποιθούν στην περίπτωση της Ελλάδας. Στο τέλος θα συγκριθούν αυτοί οι δύο κατηγορίες δεικτών μεταξύ τους.

Τριμελής επιτροπή

Ζέρβας Ευθύμιος – Καθηγητής ΕΑΠ (επιβλέπων)
Καλιαμπάκος Δημήτριος – Καθηγητης ΕΜΠ (μέλος)
Αστερίου Δημήτριος-Καθηγητής Oxford Brooks University (μέλος)

Μετάβαση στο περιεχόμενο