Μενού Κλείσιμο

Επιστημονικά Δελτία

Αγαπητοί αναγνώστες, αγαπητές αναγνώστριες

Σας καλωσορίζουμε στο Α τεύχος για το 2020, του Επιστημονικού Δελτίου της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου – ΣΘΕΤ/ΕΑΠ, ο οποίος είναι πλέον διαθέσιμος: http://sst.eap.gr/sstbulletin/teyxos5a

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει εκτεταμένες περιλήψεις στις οποίες συνοπτικά παρουσιάζονται τα ευρήματα και τα συμπεράσματα από επιλεγμένες Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες (ΜΔΕ) που εκπονήθηκαν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) της Σχολής. Στον παρόντα Τόμο περιέχονται εργασίες από τα παρακάτω ΜΠΣ, όπως: Διαχείριση Αποβλήτων, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, Πληροφοριακά Συστήματα και Σεισμική Μηχναική και Αντισεισμικές Κατασκευές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στα ΜΠΣ της ΣΘΕΤ εκπονούνται κάθε ακαδημαϊκό έτος εκατοντάδες ΜΔΕ, όπου σε πολλές περιπτώσεις, επιλεγμένα αποτελέσματα των εργασιών αυτών εμφανίζονται στη συνέχεια σε Πρακτικά Συνεδρίων και σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές. Συνεπώς, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο Επιστημονικό Δελτίο της ΣΘΕΤ αποτελούν μόνο ένα δείγμα της υψηλού επιπέδου έρευνας που εκπονείται στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας στο οποίο μπορείτε να περιηγηθείτε άμεσα, και να αναζητήσετε στη συνέχεια  το πλήρες κείμενο της εργασίας που σας ενδιαφέρει. Όλες οι εργασίες βρίσκονται στο  ψηφιακό αποθετήριο του Ιδρύματος https://apothesis.eap.gr/ που διατηρείται στη βιβλιοθήκη του ΕΑΠ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο